Publicacions de la Fundació Gadeso


Quaderns Gadeso

Temes Socioecònomics

Panorama SociolaboralLa perversitat de la reforma sanitària

L'any 2012, el Govern aprovà un decret que deixava a centenars de milers de persones sense assistència sanitària i ens retrotreia a un desfasat sistema d'assegurament i copagament per la prestació de determinats serveis. La urgència d'aquesta reforma estructural del sistema sanitari se basava en la seva insostenibilitat. Dos anys després, com deixa palès el darrer informe de Médicos del Mundo (dossier 713), la societat desconeix quin és l'avaluació l'impacte.