Publicacions de la Fundació Gadeso


Quaderns Gadeso

Temes Socioecònomics

Panorama SociolaboralEl lloguer vacacional

Com a complement al darrer número de Quaderns Gadeso, avui us oferim l'informe d'Exceltur Alojamiento Turístico en Viviendas de Alquiler, que aspira a contemplar el fenomen del lloguer turístic amb una visió general dels seus impactes en el conjunt del sector, superant el plantejament de limitar-se a donar resposta al conflicte d'interessos i desigual marc competitiu que avui regeix sobre els allotjaments regulats versus els allotjaments turístics en habitatges de lloguer.