Publicacions de la Fundació Gadeso


Quaderns Gadeso

Temes Socioecònomics

Panorama SociolaboralQualitat de l'ocupació juvenil

Avui us oferim un informe del Consell de la Joventut d'Espanya on s'aborda un dels principals problemes de la nostra societat i s'analitza la qualitat de l'ocupació juvenil. Aquest estudi fixa la seva atenció en el col · lectiu jove, davant d'una nova societat incipient. L'actual crisi, una de les més dures viscudes a Europa, amb especial virulència al Sud, ha anat modelant noves pautes socials. Es tracta d'una crisi d'ocupació, de contracció de polítiques púbiques, financera, de deute (públic i privat) i també, per què no, de valors. Està deixant profundes petjades per al futur, més enllà que en aquests moments presenta símptomes d'esgotament, d'haver tocat fons.