Publicacions de la Fundació Gadeso


Quaderns Gadeso

Temes Socioecònomics

Panorama SociolaboralLa crisi i les possibles sortides

Avui, com a complement del nou número de Temes Socioeconòmics Gadeso, us oferim el resum de la xerrada que Antoni Tarabini, president de la Fundació Gadeso, va fer a Son Servera sobre la crisi i les seves possibles sortides, tant des de la vessant econòmica com social i política.