Publicacions de la Fundació Gadeso


Quaderns Gadeso

Temes Socioecònomics

Panorama SociolaboralLa crisi i les classes socials

Com a breu lectura estiuenca, en el dossier número 726 hi trobareu un interessant treball de la Fundación Alternativas sobre els efectes de la crisi en les distintes classes socials, que ofereix algunes teories contemporànies que rebutgen la idea que les classes són simplement un agregat de persones segons els seus ingressos econòmics, sinó més aviat el contrari, que els ingressos són un resultat de l'existència de les classes. Així podrem entendre millor els efectes de la crisi sobre problemes com l'atur o la desigualtat econòmica, que varien considerablement amb la posició de classe. Un avanç que ja us imaginau: les classes que han perdut menys poder adquisitiu són les que estaven millor abans del començament de la crisi.