Publicacions de la Fundació Gadeso


Quaderns Gadeso

Temes Socioecònomics

Panorama SociolaboralEls impactes de la crisi

Com a complement al Panorama Sociolaboral 20, avui us oferim el resum executiu de l'informe "El impacto de la crisi sobre los derechos fundamentales en los estados miembros de la UE", elaborat a petició del Parlament Europeu i que se centra en l'impacte de la crisi econòmica i les mesures d'austeritat que es van introduir en resposta a aquesta, i en quina manera van afectar a una sèrie de drets fonamentals de la ciutadania a Espanya. També conté recomanacions sobre com garantir aquests drets en futur.